Heel verdrietig! Marcus heeft het niet gered. Op 1e kerstdag is hij overleden.

CXGqRPtWcAAFdGQ.jpg-large

Dankwoord

Het overlijden van Marcus heeft velen diep geraakt. Wat hadden we het allemaal zo graag anders gezien voor Marcus en zijn familie. Marcus was een lief en moedig ventje dat veel mee heeft moeten maken.

Mede namens de familie willen we iedereen bedanken voor het gebed en de steun in de afgelopen maanden en in het bijzonder rond het overlijden en de begrafenis. Zowel persoonlijk, via Facebook en Twitter, als via de post. Dat was indrukwekkend en hartverwarmend!

Verder bedanken zij:

– de familie en stichtingen van kinderen die in dezelfde omstandigheden zitten of zaten. Zij hebben enorm geholpen met hun ervaringen. En in het bijzonder Villa Joep en de Kuba club.

– de mensen van het Prinses Maxima centrum voor Kinderoncologie, de Intensive Care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij hebben niet alleen zeer professioneel, maar ook enorm betrokken hun zorg verleend. Dank daarvoor!

– allen die hen de afgelopen maanden steeds van en naar het ziekenhuis wilden rijden.

– ook de asieladvocaat mw Helgers en haar medewerkers in Maastricht.

– natuurlijk ook alle mensen en organisaties die de familie belangeloos gesponsord hebben.

– de mensen van het AZC en de peuterspeelzaal die meeleefden.

– de kranten (AD, ND en RD) die onlangs aandacht hebben besteed aan Marcus.

– allen die meegewerkt hebben aan de stichting die we voor Marcus opgericht hebben. Ieder met z’n eigen talenten. Zoals mensen die een filmpje van Marcus en de website maakten, PR en marketing mensen, de juridische, financiële en fiscale hulp, pastorale hulp, fotografen, journalisten en zelfs rijinstructeur voor de autorijlessen van Jan.

– al die mensen en ook al die kinderen (!) die voor hen zo hard gebeden hebben om herstel en kracht. En die kaarten en tekeningen stuurden en meehielpen met de acties.

– tenslotte uitvaarverzorging Kisner en Van de Waarde voor de persoonlijke en belangeloze ondersteuning rondom de begrafenis.

Zoals gezegd heeft dit veel steun gegeven en nog. Allemaal hartverwarmend!

Als stichting betekent dit dat wij stoppen met acties om geld in te zamelen. We zullen voor het ingezamelde geld een passende bestemming zoeken. In lijn met de statuten zal dit gaan naar vergelijkbare organisaties. Het geld komt daarmee ten goede aan kinderen en kanker.

Het ga u allen goed!


€ 16.017 behaald van € 50.000

transformer icon-07

Wie is Marcus?

Wie is Marcus en wie is zijn familie

transformer icon-05

Laatste Nieuws

Foto’s en video’s rondom Marcus en zijn familie

Colofon

Stichting Marcus4life

Contact e-mail adres: info@MarcUS4Life.nl

De Stichting MarcUS4Life staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:KvK 64139085.

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL 55 INGB 000 69 49 177